Projekt i wykonanie: Beata Jusiak, MultiMedia-Center, 2012